Doorgaan naar hoofdcontent

Ervaring

Mijn (levens) ervaringen geven mij echte toegevoegde waarde. Ik had het geluk om specifieke vaardigheden te verwerven waar ik geen theoretische of praktische kennis van had. Waardevolle lessen die ik heb ontvangen, zijn mijn competenties aanspreken en ontwikkelen..

Vrijwilliger Maranatha @ Maranatha Street Workers trust Port Elizabeth

Ontwikkelen en implementatie van bibliotheek uitleen systeem. Muziek en maatschappijleer workshops, algehele inventarisatie materialen tbv spel, sport en educatie t.b.v. het jaarverslag bestemd voor sponsoren en aandeelhouders.

Projectlead Paterson Highschool @ Paterson Highschool Port Elizabeth

Ontwikkelen en implementatie van bibliotheek uitleen systeem.

IT project @ Ready 4 Life Port Elizabeth

review client relation management informatie systeem en architectuur beschrijven voor de toekomst

Vrijwilliger vluchtelingenkamp Eleonas Athene @ Project Elea

Maken van meubels samen met bewoners. Kleding distributie, Sport en spel, Begeleiden volwassenen mannen bij discussie groepen, regulier onderhoud aan het kamp. Het werk is vooral gericht opdat de bewoners kunnen leven in een veilig, waardevolle en in een betrokken gemeenschap. Deze te kunnen ontwikkelen en tevens in stand houden.

Docent beroepsonderwijs @ Kwintes.nl

Scholing van jonge volwassenen in de vakken Engels, Maatschappijleer, Informatiekunde en Administratie. Het bieden van een voorbereiding op het door stromen naar regulier onderwijs, een andere vorm van onderwijs. Zodat ze weer deel zijn van onze samenleving. Dit wordt gedaan door lessen en informatie te geven dat past bij de ervaring van de jongvolwassenen en hun interesse. De lessen zijn primair gericht op het voeden, ontwikkelen en gebruiken van competenties. Theoretische kennis over de vakgebieden gaat tot aan een vorm van algemene basis kennis en de toepasbaarheid ervan. Naast de eindtoetsen op de specifieke vakgebieden, is er een eindexamen groepsopdracht. Kwintes

Registered Teacher (FTRB) @ Namaka Methodist kinder garten and Martintar Public school Nadi, Fiji.

Lezen, schrijven, rekenen, drama, sport, muziek. Voorbereiding van lessen voor aankomende semesters. Kindergarten namaka

Jongerenwerker @ parochie heilige drie eenheid IJsselstein

Werken met jonge mensen, zodat ze hun religie kunnen uitoefenen zonder enige druk in onze samenleving. Activiteiten zoals het voorbereiden van kerkdiensten, deelname aan de Nationale Katholieke Jeugd dag, Kerstdinerzorg voor ouderen.
Vertrouwen kamp bij de boer.

Studentmentor @ Beroepsonderwijs Utrecht.

Mentorschap (loopbaanadviseur) van allochtone studenten beroepsonderwijs. Motiveren, ondersteunen en geven van workshops, zodat ze doorzetten om een diploma te halen en hun studie kunnen voortzetten na een bachelor studie.

Handbaltrainer coach @ NHV

Bereid en geef training aan jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar oud. Coachen van specifieke teams tijdens de seizoenen. handbaltraining

Reacties